Mihályi Gyermekekért Alapítvány

Székhely: 9342 Mihályi, Hunyadi u. 3.
Az alapítás éve: 2011.
Elnök: Csonkáné Lukács Gabriella
Adószám: 18223464-1-08


Az alapítvány kuratóriuma:

Csonkáné Lukács Gabriella – elnök

Csókáné Böcskör Edina – alapító tag

Nagyné Varga Gyöngyi – alapító tag

Vassné Lakos Katalin – pénztáros

Bognár Csabáné

Fodor Krisztiánné

Srágli Dezsőné

Srágli Gyöngyi

 

Az alapítvány tevékenységei:


Az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, Mihályi és vonzáskörzetébe tartozó óvodás és iskoláskorú gyerekek eszközigénye és szaktárgyak készletének bővítése;

– A gyerekek szabadidős és nyári tevékenységének segítése, táborok szervezése, eszközfejlesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzési munkák, képzések, bemutatók;


Környezet- és természetvédelem népszerűsítése. Gyermekeink környezettudatossá nevelése, oktatás, felvilágosítás, szemléletformálás. Szelektív hulladékgyűjtés segítése, népszerűsítése, faültetések;

– A régió területén felnövekvő gyermekek oktatásának, ismeretterjesztésének támogatása a kulturális, népi és nyelvi emlékek gondozása, megőrzése, kulturális értékeink felkutatása, gyűjtése illetőleg új értékek létrehozása és gyermekeinkhez való eljuttatása;


Együttműködés más hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel, az alapítvány elősegíti az ilyen módon megszerzett tapasztalatok, korszerű ismeretek, eljárások és módszerek népszerűsítését illetve ezek bevezetését. Kapcsolatépítés más hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel;

– A népművészettel foglalkozó magyar és más nemzetiségű gyerekek, fiatalok és felnőttek kapcsolatának kiépítése találkozók és táborok szervezése;


– Rászoruló, hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű vagy átmenetileg hátrányos helyzetbe került gyerekek, fiatalok illetve ezek családjainak szociális támogatása, adományok gyűjtése, raktározása és a rászorulókhoz való eljuttatása.

Tevékenységünkről naprakész információkat és képeket talál az alapítvány facebook oldalán:

https://www.facebook.com/alapitvany.mihalyigyermekekert

 

Az alapítvány 1% gyűjtő szervezet.

Adószámunk: 18223464-1-08