Külterületi utak fejlesztése

Találatok: 5466

Kedvezményezett neve:

Mihályi Község Önkormányzata

module-layout

 A pályázati felhívás neve, kódszáma:

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

 Projekt címe:

Mihályi és vadosfai külterületi utak karbantartásához gépbeszerzés

 Projekt azonosító száma:

1826772445

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

9.363.597 Ft

A támogatás mértéke:

90 %

 A finanszírozás típusa:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

  1. szeptember 10.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

  1. december 31.

Mihályi Község Önkormányzata Vadosfa Község Önkormányzatával közösen a Mihályi és vadosfai külterületi utak karbantartásához gépbeszerzés című projektjéhez 9.363.597 forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap az elszámolható költségek 90%-át finanszírozza.

 A fejlesztés célja a mihályi külterületi utak karbantartásához szükséges erőgép és munkagépek beszerzése.

A mihályi külterületi utak rossz állapotúak, műszaki jellegük földút, néhol kavicsolt földút. A külterületi utakat szinte csak a mezőgazdasági forgalom használja. A földutak ennek következtében kijáródtak, csapadékos időszakban felületén gödrök keletkeztek. Személygépkocsival csapadékos időszakokban járhatatlanok. A földutak mentén az árkokat rendezetlenek, sok helyen benőtte őket a gaz, és a bokor. Az út menti nagy növényzet megakadályozza az utak esőt követő kiszáradását, megszilárdulását.

A külterületi földutak karbantartásához szükséges erőgépek és munkagépek beszerzése által lehetővé válik a földutakon keletkezett gödrök, kátyúk kaviccsal történő betemetése, elegyengetése. A földutakra rendszeresen kavicsot kívánunk hordani és elteríteni, ezzel kívánjuk megakadályozni a nyomvályúk, gödrök kialakulását. Az utak melletti árkokban le kívánjuk vágni a gazt, ki kívánjuk írtani a bokrokat. Mindehhez vásárolni kívánunk 1 db traktor erőgépet, az ezekhez csatlakoztatható 1 db szárzúzót és 1 db traktoros vonólapot. Ezekkel a gépekkel el tudjuk végezni a külterületi utak rendszeres karbantartását.

Korábban az önkormányzat kézi motoros fűkaszákkal vágta a külterületi utak mentén található gazt, a bokrok kiirtására ezek a gépek nem voltak alkalmasak. Korábban az önkormányzati dolgozók kézi erővel javították, egyengették a külterületi utak kátyúit, gödreit. A beszerzésre kerülő traktorra szerelhető szárzúzóval gyorsabban, egy munkafolyamat keretében kerül elvégzésre a gaz és a bokrok kiirtása. A traktorra szerelhető vonólap segítségével jóval gyorsabban, és hatékonyabban elvégezhető az utak kátyúinak, gödreinek betemetése.